Energetska Obnova

 

1.Trgovačka 4a, 4b, 4c, 4d i 1. Svibnja 2a, 2b i 2c
Naziv projekta: Projekt energetske obnove višestambene zgrade na adresi Trgovačka
4a, 4b, 4c, 4d, 4e i 1. svibnja 2a, 2b, 2c
Naziv korisnika: ZUO Ordino garden
Ukupna vrijednost projekta: 3.838.537,50 HRK
EU sufinanciranje projekta: 2.119.335,00 HR
Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2016. – 30.11.2018.

2. Jadranska 3
Naziv projekta: Projekt energetske obnove višestambene zgrade na adresi Jadranska 3
Naziv korisnika: ZUO Ordino garden
Ukupna vrijednost projekta: 722.706,87 HRK
EU sufinanciranje projekta: 415.522,37 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2016. – 30.11.2018.

3. Joakim Rakovac 5 i 5a

Naziv projekta: Projekt energetske obnove višestambene zgrade na adresi Joakim
Rakovac 5 i 5a
Naziv korisnika: ZUO Ordino garden
Ukupna vrijednost projekta: 912.450,10 HRK
EU sufinanciranje projekta: 516.736,26 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2016. – 30.11.2018.

4. Giuseppina Martinuzzi 4 i 4a
Naziv projekta: Projekt energetske obnove višestambene zgrade na adresi Giuseppina
Martinuzzi 4
Naziv korisnika: ZUO Ordino garden
Ukupna vrijednost projekta: 693.795,00HRK
EU sufinanciranje projekta: 395.144,34 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2016. – 30.11.2018.

Upravitelj zgrade ZUO Ordino garden, registriran je 2008 .g. i danas upravlja mnogim zgradama na području Bujštine. ZUO Ordino garden ima iskustva u poslovima energetske obnove zgrada u dijelu apliciranja zgrada na pozive i natječaje FZOIEU za sufinanciranje energetskih certifikata i glavnih projekata za obnovu. Trenutno su u projektu obnove 4 zgrade na području Umaga koje je upravitelj Ordino garden aplicirao na natječaj Fonda, te je za iste i dobio natječaj. Te 4 zgrade će tokom mjesea siječnja 2018. krenuti u obnovu, a nalaze se na adresama:

  1. Trgovačka 4a, 4b, 4c, 4d i 1. Svibnja 2a, 2b i 2c;
  2. Jadranska 3;
  3. Joakim Rakovac 5 i 5a,
  4. Giuseppina Martinuzzi 4 i 4a.

 

Svrha ovih projekata je energetska obnova višestambenih zgrada, smanjenje potrošnje, energije smanjenje troškova za grijanje i poboljšanje uvjeta u zgradi za sve korisnike. Predmetne zgrade izgrađene su 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća, te imaju veliki potencijal za provođenja mjera energetske učinkovitosti koje će se izvoditi sukladno Glavnom projektu energetske obnove.

Predmet energetske obnove su vanjski zidovi i stolarija.

Predložene mjere će rezultirati prelaskom zgrade iz nižeg u viši energetski razred, osjetnim smanjenjem energije i emisije CO2, te naposljetku i poboljšanjem estetskog izgleda zgrade, kako za njene korisnike, tako i za građane grada Umag i posjetitelje grada Umaga.

 

Financijska održivost projekta temelji se na financijskim projekcijama smanjenja troškova energenata (smanjenje rashoda) dodatnih za pokrivanje

troškova održavanja zgrade. Održivost rezultata će biti zajamčena redovitom kontrolom i održavanjem ugrađenih materijala i zgrade, kako sve mjere

planirane projektom energetske obnove ne bi došle u pitanje. U razdoblju od 5 godina suvlasnici trebaju voditi računa da su svi pokazatelji i

učinci projekta u skladu s Ugovorom. Potrebno je provoditi edukaciju suvlasnika u smislu održivosti rezultata energetske obnove. Po završetku

energetske obnove na temelju izrađene dokumentacije, održavanje zgrade će se provoditi na način da se tijekom eksploatacije zgrade očuvaju svi

bitni zahtjevi za građevinu. Provoditi će se redoviti vizualni pregled zgrade. Nakon obnove biti će smanjeni i troškovi održavanja građevine, do

kojih je dovodila oštećena i dotrajala ovojnica zgrade. Znatno će biti smanjeni računi za grijanje. Sve će biti argumentirano i dokumentirano sa

završnim energetskim certifikatom, koji će biti dokaz da je energetska obnova zgrade provedena. Obnovljena zgrada će postati vidljiva vrijednost

koja će poslužiti kao pozitivan primjer uspješno provedene Financijska održivost projekta, temelji se na financijskim projekcijama smanjenja

troškova energenata ( smanjenje rashoda) dodatnih za pokrivanje troškova održavanja zgrade.

Za više informacije posjetite stranice: