Osiguranje Zgrade

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svaka zgrada mora biti primjereno osigurana. Osiguranje se vrši sukladno Zakonu o osiguranju. Suvlasnici mogu osigurati zgradu i u većem obimu od propisanog. Obrt Ordino garden je sklopio Ugovor o suradnji sa jednom brokerskom kućom kako bi zgradama pod svojim upravljanjem omogućio najbolje i najkvalitetnije osiguranje, sa dobrim pokrićem i sa vrlo dobrim postotkom naplate šteta, a to sve naravno sa što većim mogućim popustima (s obzirom na količinu ugovorenog posla i polica). Osnovno osiguranje je za konstrukciju (požar, poplave, bujice, nevrijeme), zatim se osigurava odgovornost prema trećima (što znači da ako sa krova nešto padne na vlasništvo treće osobe, štetu nastalu isplaćuje osiguranje), kompletne instalacije na zajedničkim dijelovima (dakle kanalizacijske i vodovodne cijevi do stana, elektroinstalacije do stana, te ostale instalacije koje na zgradi postoje), osiguranje zajedničkih staklenih površina – lom stakla, te lom stroja za sve strojne elemente koji na zgradi postoje (parlafon, zajednička antena, motor garažnih vrata, dizalo, …).

ZUO Ordino garden preporuča svakoj stranci da osigura svoj privatni stan ili poslovni prostor kako bi svi dijelovi predmetne nekretnine bili osigurani. Za preporuke ili upite o osiguravajućoj kući na predmetnoj nekretnini slobodno nam se obratite.

 

POSTUPAK PRIJAVE ŠTETE

  1. Nastala šteta prijavljuje se ovlaštenom djelatniku Ordino garden-a
  2. Prije bilo kakvog djelovanja odmah se uzimaju fotografije
  3. Djelatnik obrta Ordino garden izlazi na teren na uvid štete te utvrđuje štetu i uzrok nastanka štete
  4. ako je uzrok nastanka štete uslijed nekog od navedenih rizika iz osiguranja, tada se
 šteta prijavljuje Osiguravatelju i u skladu sa uvjetima osiguranja priprema se sva potrebna dokumentacija kao podloga za podnošenje zahtjeva radi naplate štete
  5. ukoliko je uzrok nastanka štete zbog nečega što ne pokriva osiguranje, tada se sanirana šteta davatelju usluge plaća na teret vlasnika stana, ili iz sredstava pričuve, ako je šteta nastala na zajedničkim dijelovima zgrade