Pravni Okviri

PRAVILNICI I ZAKONI

Uredba o održavanju zgrada
 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_06_64_1002.html

 

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/265285.html

 

Zakon o obveznim odnosima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288230.html

 

Zakon o zaštiti od požara
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html

 

Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 58/10) koji je stupio na snagu 19. svibnja 2010. godine.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_58_1384.html

 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/290469.html

 

Ugradnja dizala ili rampe                                                                    http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=12625

 

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_101_2070.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_74_1484.html

http://www.poslovni-savjetnik.com/propisi/pravilnik-o-vatrogasnim-aparatima-urednicki-procisceni-tekst-nn-br1012011-i-742013

 

 

Odluka o dimnjačarskoj službi
– trenutno nema aktivne odluke o dimnjačarskoj službi grada Umaga

https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHtuib8OnTAhWDDpoKHY8RAEQQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.buje.hr%2FUploads%2FDocuments%2F943.pdf&usg=AFQjCNEA06yFJUkp1cPk_KyxJIKOQhrR1w&sig2=Ptl_jR9wggoRatVXive1uw

 

 

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građ. Nn 87/2008.

http://www.institutzasigurnost.hr/propisi/P-148.pdf