Pričuva

Pričuva je strogo namjenski novac, izdvaja se na zaseban račun i može se koristiti isključivo za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Iznimno se suvlasnici mogu međuvlasničkim ugovorom dogovoriti o trošenju pričuve za neke druge namjene.

Sukladno čl.380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima suvlasnici su dužni mjesečno uplaćivati sredstva pričuve na zajednički račun koji se otvara u tu svrhu. Visina minimalnih sredstava pričuve određena je pravilnikom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (»Narodne novine« br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09 i 86/12)  te iznosi 6.000,00 kn po m² korisne površine stana, što nam daje izračun od 2,70 kn po m².

Važno je zapamtiti da pričuva nije upraviteljeva, ne nalazi se na računu upravitelja i ne može se koristiti bez odluka suvlasnika.

Sredstva zajedničke pričuve koriste se za redovno održavanje i poboljšanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Zakonom obavezni troškovi koji se podmiruju iz pričuve su:

  • osiguranje zajedničkih dijelova
  • režijski troškovi (zajednička struja, voda)
  • servis vatrogasnih aparata (jednom godišnje)
  • servis hidrantskih i gromobranskih mreža
  • naknada upravitelju
  • hitne sanacije i intervencije
  • dimnjačarske usluge
  • deratizacija i dezinsekcija (po potrebi)

Ostali troškovi koji se plaćaju iz pričuve po odlukama suvlasnika:

  • čišćenje zajedničkih dijelova
  • razne sanacije i poboljšice na osnovi odluka suvlasnika

Za izvanredno održavanje odnosno za veće zahvate na zgradi (ukoliko na računu zajedničke pričuve nema dovoljno sredstava) suvlasnici bi trebali osigurati dodatna sredstva dodatnom uplatom  ili putem zajedničkog kredita (koji će se u ime i za ime suvlasnika osigurati upravitelj).

Plaćanje pričuve je obvezno.

U slučaju neplaćanja pričuve redovnim putem upravitelj pokreće ovršni postupak za naplatu pričuve.
Pristojbe kod ovršnog postupka idu na teret ovršenika (dužnika), kao i kamate, te svi ostali sudski i odvjetnički troškovi.